Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

skarpecialka
16:27
skarpecialka
16:27
skarpecialka
16:27
16:27
6015 72f1 390

tr1964:

Praha,  Česká republika

skarpecialka
16:27
5577 925d 390
Reposted fromarwen arwen viaNemesis86 Nemesis86
skarpecialka
16:26
8757 fc76 390
Reposted fromtfu tfu viaNemesis86 Nemesis86
16:26
7344 1301 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaNemesis86 Nemesis86
16:26
6065 1524 390
Reposted frombookstack bookstack viaNemesis86 Nemesis86
skarpecialka
16:24
4685 5fc3 390
Reposted fromweddingreviews weddingreviews
skarpecialka
10:59
6856 618c 390
Reposted fromrosejalea rosejalea
skarpecialka
10:59
6858 9398 390
Reposted fromrosejalea rosejalea
skarpecialka
10:46
skarpecialka
10:45
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
skarpecialka
10:45
Jesteś uwięziony między tym co czujesz, a tym co wypada zrobić i co pomyślą inni. Zawsze wybieraj to co sprawia,że możesz być szczęśliwy. Chyba,że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz Ciebie.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty

June 29 2017

skarpecialka
09:51
4421 b232 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 27 2017

skarpecialka
13:19
skarpecialka
13:18
4050 3f34 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalcohoolic alcohoolic
skarpecialka
13:13
skarpecialka
13:13
skarpecialka
13:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl